Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARCHIFAR 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0183812 15/ 372/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
ARCHIFAR 1G INJ/INF PLV SOL 10
0183817 15/ 373/13-C archifar.pdf archifar.pdf J01DH02 R
MERONEM 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0225458 15/ 770/95-A/C meronem.pdf meronem.pdf J01DH02 R
MERONEM 1G INJ/INF PLV SOL 10
0225456 15/ 770/95-B/C meronem.pdf meronem.pdf J01DH02 R
MEROPENEM APTAPHARMA 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0232676 15/ 239/18-C meropenema.pdf meropenema.pdf J01DH02 R
MEROPENEM APTAPHARMA 1000MG INJ/INF PLV SOL 10
0232677 15/ 240/18-C meropenema.pdf meropenema.pdf J01DH02 R
MEROPENEM BRADEX 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0173748 15/ 851/16-C meropenemb.pdf meropenemb.pdf J01DH02 R
MEROPENEM BRADEX 1G INJ/INF PLV SOL 10
0173750 15/ 852/16-C meropenemb.pdf meropenemb.pdf J01DH02 R
MEROPENEM KABI 500MG INJ/INF PLV SOL 10
0156183 15/ 614/10-C meropenemk.pdf meropenemk.pdf J01DH02 R
MEROPENEM KABI 1G INJ/INF PLV SOL 10
0156835 15/ 615/10-C meropenemk.pdf meropenemk.pdf J01DH02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11