Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MELOCOX 15 MG 15MG TBL NOB 30
0184368 29/ 507/05-C     M01AC06 B
MELOCOX 15MG TBL NOB 30
0246196 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOXICAM MYLAN 15MG TBL NOB 20
0231076 29/ 418/05-C meloxicamm.pdf meloxicamm.pdf M01AC06 R
MELOXICAM MYLAN 15MG TBL NOB 60
0231069 29/ 418/05-C meloxicamm.pdf meloxicamm.pdf M01AC06 R
MELOXICAM MYLAN 15MG TBL NOB 100
0231070 29/ 418/05-C meloxicamm.pdf meloxicamm.pdf M01AC06 R
MELOXICAM TEVA 15MG TBL NOB 100 I
0022903 29/ 461/05-C meloxicamt.pdf meloxicamt.pdf M01AC06 R
MELOXICAM TEVA 15MG TBL NOB 10 I
0022896 29/ 461/05-C meloxicamt.pdf meloxicamt.pdf M01AC06 R
MELOXICAM TEVA 15MG TBL NOB 20 I
0022898 29/ 461/05-C meloxicamt.pdf meloxicamt.pdf M01AC06 R
MELOXICAM TEVA 15MG TBL NOB 30 I
0022900 29/ 461/05-C meloxicamt.pdf meloxicamt.pdf M01AC06 R
MELOXICAM TEVA 15MG TBL NOB 50 I
0022901 29/ 461/05-C meloxicamt.pdf meloxicamt.pdf M01AC06 R
ORAMELLOX 15MG POR TBL DIS 30
0242357 29/ 946/10-C oramellox.pdf oramellox.pdf M01AC06 R
RECOXA 15MG TBL NOB 20
0013281 29/ 161/04-C recoxa.pdf recoxa.pdf M01AC06 R
RECOXA 15MG TBL NOB 60
0112562 29/ 161/04-C recoxa.pdf recoxa.pdf M01AC06 R
RECOXA 15MG TBL NOB 30
0112561 29/ 161/04-C recoxa.pdf recoxa.pdf M01AC06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09