Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 113
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARTRILOM 15MG TBL NOB 300
0022573 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 280
0022572 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 140
0022571 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 100
0022570 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 60
0022569 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 50
0022568 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 30
0022567 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 28
0022566 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 20
0022565 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 15
0022564 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 14
0022563 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 10
0022562 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 7
0022561 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 500
0022574 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
ARTRILOM 15MG TBL NOB 1000
0022575 29/ 205/06-C artrilom.pdf artrilom.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 100
0246182 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15 MG 15MG TBL NOB 60
0184370 29/ 507/05-C     M01AC06 B
MELOCOX 15MG TBL NOB 280
0246184 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 300
0246185 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R
MELOCOX 15MG TBL NOB 500
0246186 29/ 507/05-C melocox.pdf melocox.pdf M01AC06 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09