Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 14
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DILIZOLEN 2MG/ML INF SOL 1X300ML
0202910 15/ 315/13-C dilizolen.pdf dilizolen.pdf J01XX08 R
LINEZOLID ACCORD 600MG TBL FLM 10
0241601 15/ 561/15-C linezolida.pdf linezolida.pdf J01XX08 R
LINEZOLID ACCORD 2MG/ML INF SOL 10X300ML
0221742 15/ 126/17-C     J01XX08 B
LINEZOLID ACCORD 2MG/ML INF SOL 10X300ML
0242270 15/ 126/17-C linezolida.pdf linezolida.pdf J01XX08 R
LINEZOLID KABI 2MG/ML INF SOL 10X300ML
0216704 15/ 340/14-C linezolidk.pdf linezolidk.pdf J01XX08 R
LINEZOLID KRKA 600MG TBL FLM 10
0103692 15/ 532/15-C linezolidk.pdf linezolidk.pdf J01XX08 R
LINEZOLID KRKA 2MG/ML INF SOL 1X300ML
0131290 15/ 708/15-C linezolidk.pdf linezolidk.pdf J01XX08 R
LINEZOLID MYLAN 600MG TBL FLM 10
0231059 15/ 062/17-C linezolidm.pdf linezolidm.pdf J01XX08 R
LINEZOLID OLIKLA 2MG/ML INF SOL 10X300ML
0172411 15/ 739/16-C linezolido.pdf linezolido.pdf J01XX08 R
LINEZOLID OLIKLA 600MG TBL FLM 10
0173839 15/ 864/16-C linezolido.pdf linezolido.pdf J01XX08 R
LINEZOLID SANDOZ 600MG TBL FLM 10
0197699 15/ 300/14-C linezolids.pdf linezolids.pdf J01XX08 R
ZOXILID 600MG TBL FLM 10
0224411 15/ 348/17-C zoxilid.pdf zoxilid.pdf J01XX08 R
ZYVOXID 2 MG/ML INFUZNÍ ROZTOK 2MG/ML INF SOL 10X300ML I
0003708 15/ 069/02-C zyvoxid.pdf zyvoxid.pdf J01XX08 R
ZYVOXID 600MG TBL FLM 10
0003902 15/ 068/02-C zyvoxid.pdf zyvoxid.pdf J01XX08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10