Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(3X60X1)
0249518 EU/1/12/780/036 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(2X90X1)
0193608 EU/1/12/780/033 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/850MG TBL FLM 60X1
0185273 EU/1/12/780/006 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 60X1
0185287 EU/1/12/780/020 jentadueto.pdf jentadueto.pdf A10BD11 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 30X1
0168447 EU/1/11/707/004 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R
TRAJENTA 5MG TBL FLM 90X1
0168451 EU/1/11/707/008 trajenta.pdf trajenta.pdf A10BH05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11