Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLOZAPIN DESITIN 25 MG 25MG TBL NOB 500
0042820 68/ 115/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 25MG TBL NOB 30
0218872 68/ 115/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 25 MG 25MG TBL NOB 90
0042822 68/ 115/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 25 MG 25MG TBL NOB 60
0042823 68/ 115/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 25 MG 25MG TBL NOB 30
0042824 68/ 115/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 100 MG 100MG TBL NOB 30
0042825 68/ 116/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 100 MG 100MG TBL NOB 60
0042826 68/ 116/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 100 MG 100MG TBL NOB 90
0042827 68/ 116/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 100 MG 100MG TBL NOB 300
0042828 68/ 116/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 100 MG 100MG TBL NOB 500
0042829 68/ 116/01-C     N05AH02 B
CLOZAPIN DESITIN 100MG TBL NOB 30
0218863 68/ 116/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 100MG TBL NOB 60
0218864 68/ 116/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 100MG TBL NOB 90
0218865 68/ 116/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 100MG TBL NOB 300
0218866 68/ 116/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 100MG TBL NOB 500
0218867 68/ 116/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 25MG TBL NOB 500
0218868 68/ 115/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 25MG TBL NOB 300
0218869 68/ 115/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 25MG TBL NOB 90
0218870 68/ 115/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 25MG TBL NOB 60
0218871 68/ 115/01-C clozapinde.pdf clozapinde.pdf N05AH02 R
CLOZAPIN DESITIN 25 MG 25MG TBL NOB 300
0042821 68/ 115/01-C     N05AH02 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14