Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACNATAC 10MG/G+0,25MG/G GEL 30G
0231741 15/ 202/13-C acnatac.pdf acnatac.pdf D10AD51 R
CLINDAMYCIN HAMELN 150MG/ML INJ/INF SOL 10X2ML
0239051 15/ 170/19-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X4ML
0129836 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X2ML
0129834 15/ 301/08-C clindamyci.pdf clindamyci.pdf J01FF01 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 40G+7APL
0015222 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN C 300MG CPS DUR 16
0100339 15/ 166/72-B/C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X2ML
0004234 15/ 111/74-C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG CPS DUR 16
0107135 15/ 166/72-A/C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DALACIN C 150MG/ML INJ/INF SOL 1X4ML
0008807 15/ 111/74-C dalacinc.pdf dalacinc.pdf J01FF01 R
DUAC 10MG/G+50MG/G GEL 15G
0169740 46/ 121/05-C duac.pdf duac.pdf D10AF51 R
KLIMICIN 150MG/ML INJ/INF SOL 10X2ML
0097878 15/ 017/92-S/C klimicin.pdf klimicin.pdf J01FF01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11