Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASKETON 50MG TBL FLM 40 II
0172508 49/ 284/16-C asketon.pdf asketon.pdf A03FA07 R
ASKETON 50MG TBL FLM 100 II
0172509 49/ 284/16-C asketon.pdf asketon.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 100 II
0166777 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID PMCS 50MG TBL FLM 40 II
0166775 49/ 625/10-C itopridpmc.pdf itopridpmc.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 40
0207622 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
ITOPRID XANTIS 50MG TBL NOB 100
0207626 49/ 252/16-C itopridxan.pdf itopridxan.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 40(4X10)
0166759 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 100(5X20)
0237596 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R
KINITO 50MG TBL FLM 40(2X20)
0237595 49/ 819/10-C kinito.pdf kinito.pdf A03FA07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11