Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249559 EU/1/20/1439/006 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249555 EU/1/20/1439/002 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249563 EU/1/20/1439/010 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249767 EU/1/20/1438/002 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
ENERZAIR BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH+1SENZOR
0249768 EU/1/20/1438/003 enerzairbr.pdf enerzairbr.pdf R03AL12 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0167263 EU/1/09/593/007 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0167258 EU/1/09/593/002 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 30X1+INH
0194361 EU/1/13/862/003 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11