Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 50MG/ML INJ SOL 5X1ML
0012061 68/ 054/88-S/C haloperido.pdf haloperido.pdf N05AD01 R
HALOPERIDOL-RICHTER 2MG/ML POR GTT SOL 10ML
0002539 68/ 093/71-S/C haloperido.pdf haloperido.pdf N05AD01 R
HALOPERIDOL-RICHTER 5MG/ML INJ SOL 5X1ML
0002538 68/ 790/92-S/C haloperido.pdf haloperido.pdf N05AD01 R
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5MG TBL NOB 50
0002537 68/ 095/71-S/C haloperido.pdf haloperido.pdf N05AD01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14