Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMARYL 3MG TBL NOB 30
0163085 18/ 234/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
AMARYL 2MG TBL NOB 30
0163077 18/ 233/97-C amaryl.pdf amaryl.pdf A10BB12 R
EGLYMAD 4MG TBL NOB 30
0040998 18/ 541/05-C eglymad.pdf eglymad.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID AUROVITAS 3MG TBL NOB 30
0229293 18/ 087/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID AUROVITAS 4MG TBL NOB 30
0229300 18/ 088/17-C     A10BB12 B
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 30
0235318 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 2MG TBL NOB 90
0235320 18/ 609/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 30
0235325 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 3MG TBL NOB 90
0235328 18/ 610/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 30
0235332 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID MYLAN 4MG TBL NOB 90
0235335 18/ 611/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 30
0012026 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 120
0012048 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 30
0012069 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 120
0012098 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 30
0012121 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 120
0012143 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 30
0012181 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
OLTAR 6MG TBL NOB 30
0051981 18/ 259/06-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R
OLTAR 1MG TBL NOB 30
0056306 18/ 317/05-C oltar.pdf oltar.pdf A10BB12 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09