Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIAPREL MR 30MG TBL RET 60
0001290 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 60MG TBL RET 60
0139394 18/ 022/10-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
DIAPREL MR 30MG TBL RET 120
0018390 18/ 469/00-C diaprelmr.pdf diaprelmr.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 60
0234451 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLICLAZID MYLAN 30MG TBL RET 120
0234454 18/ 035/10-C gliclazidm.pdf gliclazidm.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL RET 60 II
0206431 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL RET 90 II
0206432 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLIKLAZID ACTAVIS 30MG TBL RET 120 II
0206433 18/ 250/15-C gliklazida.pdf gliklazida.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 60 II
0241849 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 30MG TBL RET 90
0112659 18/ 105/08-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60MG TBL RET 60 I
0188466 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R
GLYCLADA 60MG TBL RET 90 I
0188470 18/ 321/13-C glyclada.pdf glyclada.pdf A10BB09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11