Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 31
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0221901 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 100DÁV
0184319 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
BEVESPI AEROSPHERE 7,2MCG/5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0238301 EU/1/18/1339/001 bevespiaer.pdf bevespiaer.pdf R03AL07 R
BRIMICA GENUAIR 340MCG/12MCG INH PLV 1X60DÁV
0210203 EU/1/14/963/001 brimicagen.pdf brimicagen.pdf R03AL05 R
BUFOMIX EASYHALER 80MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV I
0115880 14/ 166/16-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV I
0197359 14/ 204/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV I
0197361 14/ 203/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
COMBAIR 100MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 180DÁV
0184377 14/ 302/07-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 1X180DÁV
0211304 14/ 001/16-C combair.pdf combair.pdf R03AK08 R
COMBAIR NEXTHALER 100MCG/6MCG/DÁV INH PLV 1X180DÁV II
0243186 14/ 266/17-C combairnex.pdf combairnex.pdf R03AK08 R
DUAKLIR GENUAIR 340MCG/12MCG INH PLV 1X60DÁV
0210205 EU/1/14/964/001 duaklirgen.pdf duaklirgen.pdf R03AL05 R
DUORESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV
0194931 EU/1/14/920/001 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
DUORESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV
0194934 EU/1/14/920/004 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
FLUTIFORM 125MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0165649 14/ 554/12-C flutiform.pdf flutiform.pdf R03AK11 R
FLUTIFORM 250MCG/10MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0165650 14/ 555/12-C flutiform.pdf flutiform.pdf R03AK11 R
FLUTIFORM 50MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0165648 14/ 553/12-C flutiform.pdf flutiform.pdf R03AK11 R
FLUTIFORM K-HALER 50MCG/5MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0133358 14/ 808/15-C flutiformk.pdf flutiformk.pdf R03AK11 R
FORADIL 12MCG INH PLV CPS DUR 60+1INH
0015900 14/ 156/98-C foradil.pdf foradil.pdf R03AC13 R
FORMANO 12MCG INH PLV CPS DUR 60+1 INH
0216978 14/ 001/06-C formano.pdf formano.pdf R03AC13 R
FORMANO 12MCG INH PLV CPS DUR 180+1 INH
0216982 14/ 001/06-C formano.pdf formano.pdf R03AC13 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10