Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADAFIN 5MG TBL FLM 100
0229139 87/ 202/07-C adafin.pdf adafin.pdf G04CB01 R
ANDROFIN 5MG TBL FLM 50
0216667 87/ 218/07-C androfin.pdf androfin.pdf G04CB01 R
ANDROFIN 5MG TBL FLM 100
0164764 87/ 218/07-C androfin.pdf androfin.pdf G04CB01 R
FINANORM 5MG TBL FLM 100 I
0207506 87/ 463/06-C finanorm.pdf finanorm.pdf G04CB01 R
FINARD 5MG TBL FLM 100
0232287 87/ 128/08-C finard.pdf finard.pdf G04CB01 R
FINARD 5MG TBL FLM 90
0180432 87/ 128/08-C finard.pdf finard.pdf G04CB01 R
FINASTERID AUROVITAS 5MG TBL FLM 100
0244834 87/ 427/16-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MYLAN 5MG TBL FLM 100
0235316 87/ 221/08-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINPROS 5MG TBL FLM 100
0117865 87/ 441/06-C finpros.pdf finpros.pdf G04CB01 R
HYPLAFIN 5MG TBL FLM 100 I
0169052 87/ 442/06-C hyplafin.pdf hyplafin.pdf G04CB01 R
MILTEN 5MG TBL FLM 100
0219435 87/ 186/17-C milten.pdf milten.pdf G04CB01 R
PENESTER 5MG TBL FLM 90 II
0107595 87/ 370/00-C penester.pdf penester.pdf G04CB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11