Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BYDUREON 2MG INJ PLQ SUS PRO 4X1+1J
0210103 EU/1/11/696/003 bydureon.pdf bydureon.pdf A10BJ01 R
BYETTA 10MCG INJ SOL 1X2,4ML
0027940 EU/1/06/362/003 byetta.pdf byetta.pdf A10BJ01 R
BYETTA 5MCG INJ SOL 1X1,2ML
0027937 EU/1/06/362/001 byetta.pdf byetta.pdf A10BJ01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11