Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BENEPALI 50MG INJ SOL 4X0,98ML
0209128 EU/1/15/1074/002 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 50MG INJ SOL 4X0,98ML
0209127 EU/1/15/1074/001 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML
0027905 EU/1/99/126/017 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ SOL 4X0,5ML
0027907 EU/1/99/126/013 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4AD
0026515 EU/1/99/126/003 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML
0149395 EU/1/99/126/020 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ SOL 4X0,5ML
0222378 EU/1/99/126/023 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 10MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4AD
0154909 EU/1/99/126/022 enbrelprop.pdf enbrelprop.pdf L04AB01 R
ERELZI 50MG INJ SOL 4X1ML
0222252 EU/1/17/1195/011 erelzi.pdf erelzi.pdf L04AB01 R
ERELZI 50MG INJ SOL 4X1ML
0222248 EU/1/17/1195/007 erelzi.pdf erelzi.pdf L04AB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09