Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AKNEMYCIN 20MG/G UNG 25G
0097513 46/ 244/93-C aknemycin.pdf aknemycin.pdf D10AF02 R
AKNEMYCIN 20MG/G DRM SOL 25ML I
0097514 46/ 056/93-C aknemycin.pdf aknemycin.pdf D10AF02 R
AKNEMYCIN PLUS 40MG/G+0,25MG/G DRM SOL 25ML
0030902 46/ 268/02-C aknemycinp.pdf aknemycinp.pdf D10AD51 R
ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X90ML
0173199 46/ 202/89-C     D10AF52 B
ZINERYT 40MG/ML+12MG/ML DRM PLQ SOL 1+1X30ML
0173200 46/ 202/89-C     D10AF52 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11