Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 76
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 7X1
0219128 EU/1/16/1146/001 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 100X1
0219145 EU/1/16/1146/018 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 14X1
0219130 EU/1/16/1146/003 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 28X1
0219131 EU/1/16/1146/004 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 30X1
0219132 EU/1/16/1146/005 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 60X1
0219133 EU/1/16/1146/006 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 70X1
0219134 EU/1/16/1146/007 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 90X1
0219135 EU/1/16/1146/008 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 100X1
0219136 EU/1/16/1146/009 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 7X1
0219137 EU/1/16/1146/010 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 10X1
0219138 EU/1/16/1146/011 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 14X1
0219139 EU/1/16/1146/012 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 28X1
0219140 EU/1/16/1146/013 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 30X1
0219141 EU/1/16/1146/014 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 60X1
0219142 EU/1/16/1146/015 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 70X1
0219143 EU/1/16/1146/016 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 25MG/5MG TBL FLM 90X1
0219144 EU/1/16/1146/017 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
GLYXAMBI 10MG/5MG TBL FLM 10X1
0219129 EU/1/16/1146/002 glyxambi.pdf glyxambi.pdf A10BD19 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 10X1
0210011 EU/1/14/930/002 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R
JARDIANCE 25MG TBL FLM 7X1
0210010 EU/1/14/930/001 jardiance.pdf jardiance.pdf A10BK03 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09