Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 251
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALMIRAL 10MG/G GEL 50G
0115365 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 100G
0115366 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 75MG/3ML INJ SOL 1X3ML
0067546 29/ 741/99-C almiral.pdf almiral.pdf M01AB05 R
ALMIRAL 75MG/3ML INJ SOL 10X3ML
0067547 29/ 741/99-C almiral.pdf almiral.pdf M01AB05 R
ALMIRAL 75MG/3ML INJ SOL 100X3ML
0067548 29/ 741/99-C almiral.pdf almiral.pdf M01AB05 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 25G
0067549 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 250G
0067550 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
APO-DICLO 50 MG 50MG TBL ENT 100
0107918 29/1217/94-B/C     M01AB05 B
APO-DICLO 50 MG 50MG TBL ENT 50
0107920 29/1217/94-B/C     M01AB05 B
APO-DICLO 50 MG 50MG TBL ENT 30
0107922 29/1217/94-B/C     M01AB05 B
APO-DICLO SR 100 100MG TBL RET 100
0125122 29/ 811/99-C     M01AB05 B
APO-DICLO SR 100 100MG TBL RET 30
0125121 29/ 811/99-C     M01AB05 B
DICLOABAK 1MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML
0174005 64/ 110/11-C dicloabak.pdf dicloabak.pdf S01BC03 R
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 10
0129749 29/ 701/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 40
0129748 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 30
0129742 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 10
0237323 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 10
0129740 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 30
0237325 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 40
0237326 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09