Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APAURIN 10MG/2ML INJ SOL 10X2ML
0096610 70/ 099/91-S/C apaurin.pdf apaurin.pdf N05BA01 R
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5MG RCT SOL 5X2,5ML
0069417 70/ 823/92-A/C     N05BA01 B
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10MG RCT SOL 5X2,5ML
0069418 70/ 823/92-B/C     N05BA01 B
DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10MG TBL NOB 20(1X20)
0230421 70/ 041/72-C/C diazepamsl.pdf diazepamsl.pdf N05BA01 R
DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 5MG TBL NOB 20(1X20)
0230423 70/ 041/72-B/C diazepamsl.pdf diazepamsl.pdf N05BA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09