Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FORXIGA 10MG TBL FLM 90X1
0193661 EU/1/12/795/010 forxiga.pdf forxiga.pdf A10BK01 R
FORXIGA 10MG TBL FLM 30X1
0193660 EU/1/12/795/009 forxiga.pdf forxiga.pdf A10BK01 R
FORXIGA 5MG TBL FLM 30X1
0193655 EU/1/12/795/004 forxiga.pdf forxiga.pdf A10BK01 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 60
0194775 EU/1/13/900/004 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 60
0194781 EU/1/13/900/010 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0194783 EU/1/13/900/012 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09