Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG TBL NOB 10
0207940 36/ 281/69-B/C codeinslov.pdf codeinslov.pdf R05DA04 R
CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG TBL NOB 10
0207939 36/ 281/69-A/C codeinslov.pdf codeinslov.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 10
0220279 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KORYLAN 325MG/28,73MG TBL NOB 10
0087906 07/ 115/84-C korylan.pdf korylan.pdf N02AJ06 R
PLEUMOLYSIN POR GTT SOL 1X10ML II
0218696 52/ 417/69-C pleumolysi.pdf pleumolysi.pdf R05FA01 R
TALVOSILEN 500MG/20MG TBL NOB 20
0086016 07/ 757/97-C talvosilen.pdf talvosilen.pdf N02AJ06 R
TALVOSILEN FORTE 500MG/30MG CPS DUR 20
0086023 07/1048/97-C talvosilen.pdf talvosilen.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 30
0109799 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 10
0109797 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11