Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RIVOTRIL 1MG/ML INJ SOL 5+5X1ML
0014989 21/ 224/73-C     N03AE01 B
RIVOTRIL 2MG TBL NOB 30
0014958 21/ 225/73-B/C     N03AE01 B
RIVOTRIL 0,5MG TBL NOB 50
0014957 21/ 225/73-A/C     N03AE01 B
RIVOTRIL 2,5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML
0085256 21/ 223/73-C     N03AE01 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09