Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CHLORPROTHIXEN LÉČIVA 15MG TBL FLM 30
0075433 70/ 565/69-A/C chlorproth.pdf chlorproth.pdf N05AF03 R
CHLORPROTHIXEN LÉČIVA 15MG TBL FLM 50
0075429 70/ 565/69-A/C chlorproth.pdf chlorproth.pdf N05AF03 R
CHLORPROTHIXEN LÉČIVA 15MG TBL FLM 20
0075431 70/ 565/69-A/C chlorproth.pdf chlorproth.pdf N05AF03 R
CHLORPROTHIXEN LÉČIVA 50MG TBL FLM 50
0075424 70/ 565/69-B/C chlorproth.pdf chlorproth.pdf N05AF03 R
CHLORPROTHIXEN LÉČIVA 50MG TBL FLM 20
0075426 70/ 565/69-B/C chlorproth.pdf chlorproth.pdf N05AF03 R
CHLORPROTHIXEN LÉČIVA 50MG TBL FLM 30
0075428 70/ 565/69-B/C chlorproth.pdf chlorproth.pdf N05AF03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14