ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEFTAZIDIM KABI 1G INJ PLV SOL 10
0131654 15/ 296/09-C ceftazidim.pdf ceftazidim.pdf J01DD02 R
CEFTAZIDIM KABI 2G INJ/INF PLV SOL 10
0131656 15/ 297/09-C ceftazidim.pdf ceftazidim.pdf J01DD02 R
FORTUM 1G INJ PLV SOL 1
0239543 15/ 207/85-B/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 500MG INJ PLV SOL 1
0231974 15/ 207/85-A/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 2G INJ/INF PLV SOL 1
0231971 15/ 207/85-C/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
ZAVICEFTA 2G/0,5G INF PLV CSL 10
0209414 EU/1/16/1109/001 zavicefta.pdf zavicefta.pdf J01DD52 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. květen 2022 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. duben 2022 v 01:09