Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEFTAZIDIM KABI 1 G 1G INJ PLV SOL 10
0131654 15/ 296/09-C ceftazidim.pdf ceftazidim.pdf J01DD02 R
CEFTAZIDIM KABI 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 10
0131656 15/ 297/09-C ceftazidim.pdf ceftazidim.pdf J01DD02 R
FORTUM 2 G 2G INJ/INF PLV SOL 1
0076354 15/ 207/85-C/C     J01DD02 B
FORTUM 500 MG 500MG INJ PLV SOL 1
0231974 15/ 207/85-A/C fortum.pdf fortum.pdf J01DD02 R
FORTUM 1 G 1G INJ/INF PLV SOL 1
0076353 15/ 207/85-B/C     J01DD02 B
ZAVICEFTA 2G/0,5G INF PLV CSL 10
0209414 EU/1/16/1109/001 zavicefta.pdf zavicefta.pdf J01DD52 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10