Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEXAURIN 3MG TBL NOB 30
0088219 70/ 010/84-B/C lexaurin.pdf lexaurin.pdf N05BA08 R
LEXAURIN 3MG TBL NOB 28
0216146 70/ 010/84-B/C/PI/004/13 lexaurin.pdf lexaurin.pdf N05BA08 R
LEXAURIN 1,5MG TBL NOB 28
0221122 70/ 010/84-A/C/PI/022/19 lexaurin.pdf lexaurin.pdf N05BA08 R
LEXAURIN 1,5MG TBL NOB 30
0088217 70/ 010/84-A/C lexaurin.pdf lexaurin.pdf N05BA08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09