Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 66
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AKTIPROL 200MG TBL NOB 60 II
0216277 68/ 312/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 200MG TBL NOB 90 II
0216278 68/ 312/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 50MG TBL NOB 30 II
0216279 68/ 311/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 200MG TBL NOB 60 I
0206299 68/ 312/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 50MG TBL NOB 90 II
0216281 68/ 311/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 50MG TBL NOB 30 I
0206295 68/ 311/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 50MG TBL NOB 60 I
0206296 68/ 311/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 50MG TBL NOB 90 I
0206297 68/ 311/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 200MG TBL NOB 30 I
0206298 68/ 312/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 200MG TBL NOB 30 II
0216276 68/ 312/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 200MG TBL NOB 90 I
0206300 68/ 312/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AKTIPROL 50MG TBL NOB 60 II
0216280 68/ 311/15-C aktiprol.pdf aktiprol.pdf N05AL05 R
AMILIA 200MG TBL NOB 50
0134656 68/ 538/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 200MG TBL NOB 60
0134657 68/ 538/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 200MG TBL NOB 100
0134658 68/ 538/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 200MG TBL NOB 150
0134659 68/ 538/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 200MG TBL NOB 600 H
0134660 68/ 538/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 400MG TBL FLM 20
0134661 68/ 539/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 400MG TBL FLM 30
0134662 68/ 539/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R
AMILIA 400MG TBL FLM 50
0134663 68/ 539/09-C amilia.pdf amilia.pdf N05AL05 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14