Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALPRAZOLAM AUROVITAS 0,25MG TBL NOB 30
0244808 70/ 735/15-C alprazolam.pdf alprazolam.pdf N05BA12 R
ALPRAZOLAM AUROVITAS 0,5MG TBL NOB 30
0244810 70/ 736/15-C alprazolam.pdf alprazolam.pdf N05BA12 R
ALPRAZOLAM AUROVITAS 1MG TBL NOB 30
0244812 70/ 737/15-C alprazolam.pdf alprazolam.pdf N05BA12 R
ALPROX 0,25MG TBL NOB 30
0243221 70/ 225/11-C alprox.pdf alprox.pdf N05BA12 R
ALPROX 1MG TBL NOB 30
0243229 70/ 227/11-C alprox.pdf alprox.pdf N05BA12 R
ALPROX 0,5MG TBL NOB 30
0243225 70/ 226/11-C alprox.pdf alprox.pdf N05BA12 R
FRONTIN 1MG TBL NOB 100
0059759 70/ 272/00-C frontin.pdf frontin.pdf N05BA12 R
FRONTIN 1MG TBL NOB 30
0059758 70/ 272/00-C frontin.pdf frontin.pdf N05BA12 R
FRONTIN 0,5MG TBL NOB 100
0059757 70/ 274/00-C frontin.pdf frontin.pdf N05BA12 R
FRONTIN 0,5MG TBL NOB 30
0059756 70/ 274/00-C frontin.pdf frontin.pdf N05BA12 R
FRONTIN 0,25MG TBL NOB 100
0059755 70/ 273/00-C frontin.pdf frontin.pdf N05BA12 R
FRONTIN 0,25MG TBL NOB 30
0059754 70/ 273/00-C frontin.pdf frontin.pdf N05BA12 R
HELEX RETARD 0,5MG TBL PRO 30
0110034 70/ 527/07-C helexretar.pdf helexretar.pdf N05BA12 R
HELEX RETARD 1MG TBL PRO 30
0110035 70/ 528/07-C helexretar.pdf helexretar.pdf N05BA12 R
NEUROL 0,5MG TBL NOB 30
0006618 70/ 134/03-C neurol.pdf neurol.pdf N05BA12 R
NEUROL 0,25MG TBL NOB 30
0091788 70/ 201/89-A/C neurol.pdf neurol.pdf N05BA12 R
NEUROL 1MG TBL NOB 30
0086656 70/ 201/89-B/C neurol.pdf neurol.pdf N05BA12 R
XANAX 0,25MG TBL NOB 30
0090957 70/ 214/85-A/C     N05BA12 B
XANAX 0,5MG TBL NOB 30
0090959 70/ 214/85-B/C     N05BA12 B
XANAX 1MG TBL NOB 30
0096977 70/ 214/85-C/C     N05BA12 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09