Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 33
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMIPED INF SOL 12X250ML
0183514 76/ 482/13-C amiped.pdf amiped.pdf B05BA01 R
MUCOBENE 600MG POR GRA SOL SCC 20
0203093 52/ 462/99-C mucobene.pdf mucobene.pdf R05CB01 R
MUCOBENE 600MG POR GRA SOL SCC 10
0094972 52/ 462/99-C mucobene.pdf mucobene.pdf R05CB01 R
NAC AL 600MG TBL EFF 20(2X10)
0232296 52/ 568/94-C/C nacal.pdf nacal.pdf R05CB01 R
NAC AL 600MG TBL EFF 10(1X10)
0232295 52/ 568/94-C/C nacal.pdf nacal.pdf R05CB01 R
NAC AL 600MG TBL EFF 50(5X10)
0232297 52/ 568/94-C/C nacal.pdf nacal.pdf R05CB01 R
NEONUTRIN 10% INF SOL 10X500ML
0233036 76/ 646/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 15% INF SOL 10X500ML
0233037 76/ 647/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEONUTRIN 5% INF SOL 10X500ML
0233038 76/ 645/99-C neonutrin.pdf neonutrin.pdf B05BA01 R
NEPHROTECT INF SOL 10X500ML
0142003 76/ 994/92-S/C nephrotect.pdf nephrotect.pdf B05BA01 R
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 30
0015211 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG PAS 24
0015201 52/ 055/92-S/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 30
0015208 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09