Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 34
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACC 20MG/ML SIR 1X200ML
0226194 52/ 144/14-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 20MG/ML SIR 1X100ML
0226195 52/ 144/14-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 200MG CPS DUR 20
0005844 52/ 974/95-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC INJEKT 100MG/ML INJ SOL/SOL NEB 5X3ML
0103387 52/ 507/96-C accinjekt.pdf accinjekt.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 25
0221059 52/ 973/95-C/PI/016/17 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 10
0057395 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0057396 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0132862 52/ 973/95-C/PI/002/15 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0132878 52/ 973/95-C/PI/001/15 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 25
0094540 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0132841 52/ 973/95-C/PI/001/14 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 20
0162245 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 20
0162250 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 10
0230703 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
AMINOPLASMAL HEPA 10% INF SOL 10X500ML
0052301 76/ 751/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 10X500ML
0100152 76/ 859/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOSTERIL N HEPA 8% INF SOL 10X500ML
0057545 76/1003/92-S/C aminosteri.pdf aminosteri.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 10X100ML
0017820 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMIPED INF SOL 12X250ML
0183514 76/ 482/13-C amiped.pdf amiped.pdf B05BA01 R
AMIPED INF SOL 12X100ML
0183513 76/ 482/13-C amiped.pdf amiped.pdf B05BA01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09