Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FORSTEO 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML
0025491 EU/1/03/247/001 forsteo.pdf forsteo.pdf H05AA02 R
MOVYMIA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML+PERO
0238586 EU/1/16/1161/003 movymia.pdf movymia.pdf H05AA02 R
MOVYMIA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML
0222056 EU/1/16/1161/001 movymia.pdf movymia.pdf H05AA02 R
TERROSA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML+TERROSA PEN
0238554 EU/1/16/1159/003 terrosa.pdf terrosa.pdf H05AA02 R
TERROSA 20MCG/80MCL INJ SOL 1X2,4ML
0222010 EU/1/16/1159/001 terrosa.pdf terrosa.pdf H05AA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09