Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAPOXOL 20MG TBL ENT 28
0141951 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
RAPOXOL 20MG TBL ENT 100
0141960 09/ 815/10-C rapoxol.pdf rapoxol.pdf A02BC04 R
ZULBEX 20MG TBL ENT 28
0157139 09/ 987/10-C zulbex.pdf zulbex.pdf A02BC04 R
ZULBEX 20MG TBL ENT 56
0157141 09/ 987/10-C zulbex.pdf zulbex.pdf A02BC04 R
ZULBEX 10MG TBL ENT 28
0157129 09/ 986/10-C zulbex.pdf zulbex.pdf A02BC04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09