Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FYCOMPA 6MG TBL FLM 28
0185310 EU/1/12/776/006 fycompa.pdf fycompa.pdf N03AX22 R
FYCOMPA 8MG TBL FLM 28
0185313 EU/1/12/776/009 fycompa.pdf fycompa.pdf N03AX22 R
FYCOMPA 2MG TBL FLM 7
0185305 EU/1/12/776/001 fycompa.pdf fycompa.pdf N03AX22 R
FYCOMPA 4MG TBL FLM 28
0185307 EU/1/12/776/003 fycompa.pdf fycompa.pdf N03AX22 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11