Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 106
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACIFEIN 250MG/200MG/50MG TBL NOB 20
0249323 07/ 012/85-S/C acifein.pdf acifein.pdf N02BE51 R
ACIFEIN 250MG/200MG/50MG TBL NOB 10
0021727 07/ 012/85-S/C acifein.pdf acifein.pdf N02BE51 R
ATARALGIN 325MG/130MG/70MG TBL NOB 20
0048888 07/ 133/81-C ataralgin.pdf ataralgin.pdf N02BE51 R
ATARALGIN 325MG/130MG/70MG TBL NOB 50
0186252 07/ 133/81-C ataralgin.pdf ataralgin.pdf N02BE51 R
CETALGEN 500MG/200MG TBL FLM 20 II
0239071 29/ 174/19-C cetalgen.pdf cetalgen.pdf N02BE51 R
COLDREX 500MG/25MG/5MG/20MG/30MG TBL NOB 24
0209759 07/ 180/92-C coldrex.pdf coldrex.pdf N02BE51 R
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 750MG/10MG/60MG POR PLV SOL SCC 14
0209709 07/ 182/92-C coldrexhor.pdf coldrexhor.pdf N02BE51 R
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON 750MG/10MG/60MG POR PLV SOL SCC 10
0209702 07/ 182/92-C coldrexhor.pdf coldrexhor.pdf N02BE51 R
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM 750MG/10MG/60MG POR PLV SOL SCC 10
0209711 07/ 367/09-C coldrexhor.pdf coldrexhor.pdf N02BE51 R
COLDREX JUNIOR CITRON 300MG/5MG/20MG POR PLV SOL SCC 10 I
0209726 07/ 429/08-C coldrexjun.pdf coldrexjun.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP CITRON 1000MG/10MG/40MG POR PLV SOL SCC 10
0132935 07/ 166/02-C/PI/001/16 coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP CITRON 1000MG/10MG/40MG POR PLV SOL SCC 10
0209734 07/ 166/02-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 10 II
0172760 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 14 II
0241264 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0138840 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 30 I
0138841 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 90 I
0138847 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 10 I
0179325 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 20 I
0179326 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 30 I
0179327 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09