Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 638
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG/250MG/65MG TBL FLM 32 I
0173287 07/ 643/09-C excedrinil.pdf excedrinil.pdf N02BE51 R
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG/250MG/65MG TBL FLM 30 II
0241553 07/ 643/09-C excedrinil.pdf excedrinil.pdf N02BE51 R
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG/250MG/65MG TBL FLM 10 I
0173284 07/ 643/09-C excedrinil.pdf excedrinil.pdf N02BE51 R
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG/250MG/65MG TBL FLM 16 I
0173285 07/ 643/09-C excedrinil.pdf excedrinil.pdf N02BE51 R
EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY 250MG/250MG/65MG TBL FLM 20 I
0173286 07/ 643/09-C excedrinil.pdf excedrinil.pdf N02BE51 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0179364 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 30 II
0185887 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 40 I
0179366 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 50 I
0179367 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 60 I
0179368 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 70 I
0179369 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 80 I
0179370 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 90 I
0179371 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 100 I
0179372 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 20 II
0185886 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 40 II
0185877 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 50 II
0185878 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 60 II
0185879 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 70 II
0185880 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 80 II
0185881 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09