Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 661
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 1 II
0172756 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 8 II
0241263 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 5 II
0172758 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 3 II
0172757 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 14 II
0241264 07/ 479/12-C coldrexmax.pdf coldrexmax.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 20
0223548 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 24
0223549 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 30
0223550 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 32
0223551 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 8
0233398 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 10
0233399 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 16
0233400 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 20
0233401 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 24
0233402 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 30
0233403 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500MG/150MG TBL FLM 32
0233404 07/ 073/15-C combogesic.pdf combogesic.pdf N02BE51 R
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 16
0223547 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 8
0223545 07/ 073/15-C     N02BE51 B
COMBOGESIC 500 MG/150 MG POTAHOVANÉ TABLETY 500MG/150MG TBL FLM 10
0223546 07/ 073/15-C     N02BE51 B
DORETA 75MG/650MG TBL FLM 10 II
0209511 65/ 185/12-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11