Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 635
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 10
0172986 07/ 769/16-C     N02BE51 B
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 20
0237223 07/ 769/16-C trinell.pdf trinell.pdf N02BE51 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 30
0187303 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 20
0187302 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 100
0187308 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 10
0187300 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 2
0187299 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 60
0187305 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 90
0187306 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 10
0187307 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 80
0192393 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 40
0187304 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
TUTUS 37,5MG/325MG TBL FLM 15
0187301 65/1018/10-C tutus.pdf tutus.pdf N02AJ13 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 20
0109798 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 10
0109797 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 100
0109801 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 60
0109800 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
ULTRACOD 500MG/30MG TBL NOB 30
0109799 07/ 444/07-C ultracod.pdf ultracod.pdf N02AJ06 R
VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB 10
0021736 07/ 192/87-C valetol.pdf valetol.pdf N02BE51 R
VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB 12
0186198 07/ 192/87-C valetol.pdf valetol.pdf N02BE51 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09