Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 664
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 10 I
0233681 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0233682 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 30 I
0233683 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 40 I
0233684 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 50 I
0233685 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 60 I
0233686 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 70 I
0233687 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 80 I
0233688 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 90 I
0233689 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5MG/325MG TBL FLM 100 I
0233690 65/ 071/12-C tramylpa.pdf tramylpa.pdf N02AJ13 R
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 2 II
0219798 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 10 II
0219799 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 20 II
0219800 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 30 II
0219801 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 40 II
0219802 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 50 II
0219803 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 60 II
0219804 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 70 II
0219805 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 80 II
0219806 65/ 071/12-C     N02AJ13 B
TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG 37,5MG/325MG TBL FLM 90 II
0219807 65/ 071/12-C     N02AJ13 B

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10