Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 660
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARTRAMEC 37,5MG/325MG TBL FLM 90
0199405 65/ 494/10-C partramec.pdf partramec.pdf N02AJ13 R
PARTRAMEC 37,5MG/325MG TBL FLM 10
0145961 65/ 494/10-C partramec.pdf partramec.pdf N02AJ13 R
PARTRAMEC 37,5MG/325MG TBL FLM 60
0145964 65/ 494/10-C partramec.pdf partramec.pdf N02AJ13 R
PARTRAMEC 37,5MG/325MG TBL FLM 30
0145963 65/ 494/10-C partramec.pdf partramec.pdf N02AJ13 R
PARTRAMEC 37,5MG/325MG TBL FLM 20
0145962 65/ 494/10-C partramec.pdf partramec.pdf N02AJ13 R
SARIDON 250MG/150MG/50MG TBL NOB 20
0042888 07/ 250/98-C saridon.pdf saridon.pdf N02BE51 R
SARIDON 250MG/150MG/50MG TBL NOB 10
0041778 07/ 250/98-C saridon.pdf saridon.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 4
0250649 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 6
0250650 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 8
0250651 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 10
0250652 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 36
0250658 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 16
0250654 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 20
0250655 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 24
0250656 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 32
0250657 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
SIPALGEN 500MG/200MG TBL FLM 12
0250653 29/ 310/20-C sipalgen.pdf sipalgen.pdf N02BE51 R
TALVOSILEN 500MG/20MG TBL NOB 20
0086016 07/ 757/97-C talvosilen.pdf talvosilen.pdf N02AJ06 R
TALVOSILEN FORTE 500MG/30MG CPS DUR 10
0086022 07/1048/97-C     N02AJ06 B
TALVOSILEN FORTE 500MG/30MG CPS DUR 20
0086023 07/1048/97-C talvosilen.pdf talvosilen.pdf N02AJ06 R

‹‹ ‹ 10 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11