Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 635
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARACETAMOL B. BRAUN 10MG/ML INF SOL 10X100ML
0178635 07/ 221/12-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL DR. MAX 500MG TBL NOB 30
0253366 07/ 748/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL DR. MAX 500MG TBL NOB 20
0250041 07/ 748/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL DR. MAX 500MG TBL NOB 10
0250040 07/ 748/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL DR. MAX 500MG TBL NOB 50
0253367 07/ 748/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 1X50ML
0157870 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 10X10ML
0241339 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 12X50ML
0157872 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 20X50ML
0157873 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 1X100ML
0157874 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 10X100ML
0157875 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 12X100ML
0157876 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 20X100ML
0157877 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 20X50ML
0200254 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 50X50ML
0200255 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 60X50ML
0200256 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 20X100ML
0200257 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 50X100ML
0200258 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 60X100ML
0200259 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL KABI 10MG/ML INF SOL 10X50ML
0157871 07/ 967/10-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09