Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 657
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 24 II
0232531 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 30 II
0232532 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 32 II
0232533 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 40 II
0232534 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 50 II
0232535 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 10 I
0232536 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 12 I
0232537 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 16 I
0232538 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 20 I
0232539 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 24 I
0232540 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 60 I
0254853 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 60 II
0254854 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 90 I
0254855 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 90 II
0254856 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 100 I
0254857 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 100 II
0254858 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 120 I
0254859 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 120 II
0254860 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 540 I
0254861 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 540 II
0254862 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09