Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 657
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 32 II
0229483 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 40 II
0229484 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 50 II
0229485 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 10 I
0229486 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 12 I
0229487 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 16 I
0229488 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 30 I
0232541 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 32 I
0232542 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 40 I
0232543 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 50 I
0232544 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 20 I
0229489 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 24 I
0229490 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 30 I
0229491 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 32 I
0229492 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 40 I
0229493 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 50 I
0229494 07/ 631/16-C     N02BE01 B
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 10 II
0232527 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 12 II
0232528 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 16 II
0232529 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL AUROVITAS 500MG TBL NOB 20 II
0232530 07/ 631/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09