Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 657
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 10
0243193 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 16
0226996 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 20
0226997 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 24
0226998 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 30
0226999 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 40
0227000 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 60
0227001 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 10
0227002 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 100
0227003 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 6
0227004 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 12
0227005 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 16
0227006 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 20
0227007 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 24
0227008 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 30
0227009 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 40
0227010 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 60
0227011 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 90
0227012 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 100
0227013 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 500
0227124 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09