Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 661
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PALGOTAL 75MG/650MG TBL FLM 10
0197861 65/ 252/14-C palgotal.pdf palgotal.pdf N02AJ13 R
PALGOTAL 75MG/650MG TBL FLM 30
0197863 65/ 252/14-C palgotal.pdf palgotal.pdf N02AJ13 R
PALGOTAL 75MG/650MG TBL FLM 20
0197862 65/ 252/14-C palgotal.pdf palgotal.pdf N02AJ13 R
PANADOL BABY 125MG SUP 10
0208840 07/ 606/96-C panadolbab.pdf panadolbab.pdf N02BE01 R
PANADOL BABY ČÍPKY 125MG SUP 10
0095611 07/ 606/96-C     N02BE01 B
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 24 III
0252413 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 24 II
0252412 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 24 I
0252411 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 30 IV
0225998 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 20 IV
0225997 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 30 III
0223525 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 10 III
0223524 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 24 IV
0252414 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 10 IV
0225996 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 30 I
0219889 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 20 I
0219888 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 10 II
0219886 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA NOVUM 500MG/65MG TBL FLM 10 I
0219887 07/ 495/13-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA RAPIDE 500MG/65MG TBL EFF 12 I
0207518 07/ 748/95-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA RAPIDE 500MG/65MG TBL EFF 24 I
0207519 07/ 748/95-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11