Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 661
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DORETA 37,5MG/325MG TBL FLM 2 I
0138838 65/ 508/09-C doreta.pdf doreta.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 90 II
0209691 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 100 II
0209692 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 10 I
0214029 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 20 I
0214030 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 30 I
0214031 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 50 I
0214032 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 60 I
0214033 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 90 I
0214034 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 100 I
0214035 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 10 II
0209686 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 20 II
0209687 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 30 II
0209688 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 50 II
0209689 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
DORETA PROLONG 75MG/650MG TBL PRO 60 II
0209690 65/ 575/15-C doretaprol.pdf doretaprol.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 2 I
0179362 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 10 I
0179363 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 20 I
0179364 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 30 I
0179365 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R
FOXIS 37,5MG/325MG TBL FLM 40 I
0179366 65/ 789/11-C foxis.pdf foxis.pdf N02AJ13 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11