Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 635
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 60 II
0226529 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA 500MG/8MG/30MG TBL NOB 24 II
0226528 07/ 300/98-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA RAPIDE 500MG/8MG/30MG TBL EFF 12
0208852 07/ 112/92-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PANADOL ULTRA RAPIDE 500MG/8MG/30MG TBL EFF 24
0208853 07/ 112/92-C panadolult.pdf panadolult.pdf N02AJ06 R
PARACETA 500MG TBL NOB 20
0232609 paraceta.pdf paraceta.pdf N02BE01 F
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 10
0243193 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 1X100ML
0239971 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 10X100ML
0239972 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 12X100ML
0239973 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 20X100ML
0239974 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 10X100ML
0239975 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 12X100ML
0239976 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 10MG/ML INF SOL 50X100ML
0239977 07/ 278/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 6
0226994 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 12
0226995 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 16
0226996 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 20
0226997 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 24
0226998 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 30
0226999 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R
PARACETAMOL ACCORD 500MG TBL EFF 40
0227000 07/ 458/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE01 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09