Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 677
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 15
0229802 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 16
0229803 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 18
0229804 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 10
0229799 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
PALGOTAL 75MG/650MG TBL FLM 20
0197862 65/ 252/14-C palgotal.pdf palgotal.pdf N02AJ13 R
PALGOTAL 75MG/650MG TBL FLM 10
0197861 65/ 252/14-C palgotal.pdf palgotal.pdf N02AJ13 R
PALGOTAL 75MG/650MG TBL FLM 30
0197863 65/ 252/14-C palgotal.pdf palgotal.pdf N02AJ13 R
PANADOL 500MG TBL FLM 16 POUZDRO
0014577 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 64
0172527 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 12
0046223 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 24
0046224 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 300
0046225 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 10
0046227 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 96
0046229 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 8
0151610 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 100
0151611 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 64
0151612 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 12
0172518 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 24
0172519 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 300
0172520 07/ 165/92-C     N02BE01 B

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. leden 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09