Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 20MG TBL ENT 5X28 H II
0214489 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X15 H II
0214490 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 20X14 H II
0214491 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X28 H II
0214492 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 500 H II
0214493 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 5X140 H II
0214494 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 50 H
0214495 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 56 H
0214496 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 84 H
0214497 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 90 H
0214498 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 112 H
0214499 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 140 H
0214500 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X14 H
0214501 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 5X28 H
0214502 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 1
0214427 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 10 H
0214428 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 20 H
0214429 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 5
0214430 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 1 H
0214431 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 5 H
0214432 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09