Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 20MG TBL ENT 100
0214435 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 14 I
0214436 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 14
0214437 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 28
0214438 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 56 I
0214552 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 60 I
0214553 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 84 I
0214554 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90 I
0214555 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 98 I
0214556 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 2X49 I
0214557 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 112 I
0214558 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 168 I
0214559 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 50 H I
0214560 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90 H I
0214561 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 7
0214562 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10
0214563 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 15
0214564 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 24
0214565 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 30
0214566 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 56 I
0214439 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09