Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 14
0180477 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 14
0180478 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOZOL CONTROL 20MG TBL ENT 7 II
0149240 EU/1/09/517/003 pantozolco.pdf pantozolco.pdf A02BC02 R
PANTOZOL CONTROL 20MG TBL ENT 14 II
0149239 EU/1/09/517/004 pantozolco.pdf pantozolco.pdf A02BC02 R
PANTOZOL CONTROL 20MG TBL ENT 14 I
0149238 EU/1/09/517/002 pantozolco.pdf pantozolco.pdf A02BC02 R
PANTOZOL CONTROL 20MG TBL ENT 7 I
0149237 EU/1/09/517/001 pantozolco.pdf pantozolco.pdf A02BC02 R
SOMAC CONTROL 20MG TBL ENT 7 II
0149244 EU/1/09/516/003 somaccontr.pdf somaccontr.pdf A02BC02 R
SOMAC CONTROL 20MG TBL ENT 14 II
0149243 EU/1/09/516/004 somaccontr.pdf somaccontr.pdf A02BC02 R
SOMAC CONTROL 20MG TBL ENT 14 I
0149242 EU/1/09/516/002 somaccontr.pdf somaccontr.pdf A02BC02 R
SOMAC CONTROL 20MG TBL ENT 7 I
0149241 EU/1/09/516/001 somaccontr.pdf somaccontr.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 10 16 17 18 19 20 21

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09