Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 14
0181562 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 250
0181561 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 7
0181560 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 140
0181559 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 7
0181548 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 28
0181564 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 100X1
0181570 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 112
0181571 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 140
0181572 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 112
0181558 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 100X1
0181557 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 100
0181556 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 84
0181555 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 60
0181554 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 56
0181553 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 30
0181552 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 28
0181551 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 15
0181550 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 20MG TBL ENT 14
0181549 09/ 258/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 56
0181566 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09